Missió i Visió

Missió

Posicionar les Indústries Culturals i Creatives com a agents rellevants i necessaris, en els processos de R+D+i necessaris per afrontar els reptes globals del segle XXI, juntament amb la ciència i la tecnologia.

Visió

La col·laboració horitzontal entre Humanitats, Ciència, Tecnologia i Societat com a fonament per definir el futur de les Indústries Culturals i Creatives en el nou renaixement digital.