Metodologia

La Fundació aplica la seva metodologia pròpia a tots els seus projectes, i compta amb tres elements clau:
1. L’experiència de La Fura dels Baus
2. Llenguatge i concepte: Anticipatory Arts
3. El workshop de cocreació com a format d’aplicació metodològica

L’experiència de La Fura dels Baus

Èpica es nodreix de l’experiència i els coneixements desenvolupats per La Fura dels Baus per generar una metodologia pròpia que difon i conceptualitza a partir de la seva aplicació a tots els seus àmbits d’actuació.

La Fura dels Baus (1979), que va néixer com una companyia de teatre de carrer, és actualment un dels col·lectius més emblemàtics de l’escena contemporània internacional.

La companyia compta amb un llenguatge propi, el llenguatge furero. Un llenguatge físic i immediat, que utilitza muntatges aparentment caòtics i brutals, dominats per l’experiència corporal, convertint-los en un espai escènic compartit per actors, maquinària i espectadors. La Fura cerca trencar amb la passivitat de l’espectador, mitjançant un llenguatge intrusiu que converteix a l’audiència en part d’espectacle. Des de la dècada de 1990, La Fura ha anat introduint en les seves propostes la tecnologia i l’art digital, fent coexistir en l’escenari l’element físic que tant els caracteritza amb propostes innovadores tecnològiques. Una altra de les característiques de la companyia és l’ús d’espais no convencionals i entorns arquitectònics com a espai escènic i element expressiu.Llenguatge i concepte: Anticipatory Arts

Èpica proposa l’ús de les arts escèniques com a vehicle i llenguatge transversal a tots els seus projectes. 

Per una banda, aquest tipus de llenguatge afavoreix la transferència de coneixement cap a la societat civil. Les arts escèniques permeten a la societat apropar-se a disciplines, considerades elitistes o camps del coneixement allunyats de la seva quotidianitat o abast, eliminant les fronteres existents. A través de la cultura i l’experiència àmpliament reconeguda per La Fura dels Baus, és possible atraure les persones cap a nous coneixements, permetent l’accés i la participació a aquests, contribuint de forma activa a la definició de noves línies de recerca, la presa de decisions o els nous reptes del s.XXI, entre d’altres. 
 
De l’altra, les arts escèniques, i més concretament el llenguatge i la metodologia d’Èpica, s’emmarquen en el concepte d’Anticipatory Arts, per la seva idoneïtat per crear qualsevol ficció multidisciplinària i anticipar escenaris futurs mitjançant una experiència immersiva. Aquesta permet  generar reaccions entre l’audiència molt semblants a la realitat. En aquest sentit, Èpica a través de les Anticipatory Arts crea un espai sense riscos, en tots els sentits, que permet als investigadors, creatius i participants dur a terme els seus experiments i/o teories,  a manera de sandbox per a l’experimentació iterable entre societat, ciència, art i tecnologia. 

El format: workshop de cocreació

La Fundació aplica la seva metodologia a través de Workshops de Cocreació mitjançant els quals proposa una col·laboració imperativa entre els participants dels projectes, provinents de diferents disciplines, nou paradigma en el qual no és factible una sola entitat i/o persona per generar contingut (aprenentatge mutu). 
Els Workshops de Cocreació s’articulen en les fases següents que es poden allargar depenent dels participants implicats:
– Cohesió
– Investigació
– Creació
– Presentació pública i validació