Disseminació i transferència de coneixement

La Fundació Èpica treballa la difusió i transferència del coneixement d’una forma transversal, obrint totes les seves activitats al públic, fent-lo participar tant dels experiments i resultats, així com del procés de reflexió intrínsec a cadascuna de les activitats. Dins aquesta línia, la Fundació promou els vincles amb altres centres nacionals i de caràcter internacional, participant en esdeveniments, conferències, cicles, congressos i fires fomentant la internacionalització de la cultura. 

Projectes