R+D+i

A través d’aquesta línia, la Fundació desenvolupa tallers de cocreació que prenen com a punt de partida reptes o teories proposades per científics, experts o investigadors. Els processos es tanquen amb una performance basada en els coneixements aportats per aquests darrers i un debat en què el públic participa de forma activa. Aquesta línia d’activitats fomenta la transferència de coneixement cap a la societat i promou la inclusió de disciplines artístiques com a part fonamental als processos de recerca. A través d’aquestes activitats els experts poden recaptar dades, informació o idees que els permetin continuar treballant en els estudis, les investigacions i els laboratoris.

Projectes