Centres de recerca i acadèmia

Èpica representa un espai i un mitjà que promou l’acostament de la ciència i la recerca a la societat civil. 

En l’àmbit de la recerca, Èpica es converteix en una plataforma ideal per a aconseguir un impacte científic significatiu, obtenint un retorn directe de la inversió en el seu treball. No obstant això, el més rellevant és que Èpica és un laboratori a la frontera, més enllà dels seus límits, on l’experimentació adquireix una dimensió única en fomentar la integració de la recerca en el territori i la participació activa de la societat civil.

En essència, es tracta d’un entorn innovador per a experimentar lliurement amb i per a les persones (mitjançant simulacions humanes) i per a plantejar escenaris futurs (a través de l’art anticipatori).

La Fundació brinda a aquests actors l’oportunitat de recopilar dades, realitzar experiments i validar les seves teories, la qual cosa potencia l’impacte de la recerca en la comunitat, en involucrar-se activament en el procés, permetent que aportació i prengui decisions de manera conscient i col·laborativa.