Cultural and Creative Industries

Èpica té com a objectiu fonamental reposicionar a les indústries culturals i creatives com a actors rellevants dins de l’ecosistema de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i). Per a aconseguir-ho, la fundació facilita als professionals del sector l’accés a la ciència i la tecnologia, brindant-los nous coneixements i eines per a afrontar els desafiaments del futur.

Els professionals tenen l’oportunitat de participar en diversos projectes a través de convocatòries obertes que es realitzen periòdicament a la Fundació. Aquests projectes es presenten en diferents formats, com a residències virtuals que permeten la integració d’eines digitals i narratives innovadores en projectes artístics. Així mateix, s’ofereixen residències d’art i ciència per a fomentar l’ecosistema ACTS (Art, Ciència, Tecnologia i Societat). Finalment, es posen a disposició projectes que combinen les arts escèniques amb la metodologia pròpia d’Èpica, involucrant coneixements artístics i desafiaments proposats per científics.

En resum, els professionals de les indústries culturals i creatives compten amb l’oportunitat d’accedir a noves disciplines i fonts d’inspiració, adquirir eines digitals innovadores i integrar metodologies de creació singulars en els seus processos. Tot això es desenvolupa en un espai multidisciplinari de recerca a les fronteres de l’art, la ciència i la tecnologia.