Notícies

SCENE

El passat mes de febrer es va signar l’acord de SCENE (Searchable multi-dimensional Data Lakes supporting Cognitive Film Production & Distribution for the Promotion of the EuropeaN Cultural HeritagE), nou projecte liderat pel CERTH i finançat per la Comissió Europea en el marc de HORIZON EUROPE, del qual Èpica n’és part. El projecte, en el qual hi participen un total de 7 països i 13 socis, ha estat dissenyat principalment per a oferir els mitjans per a una indústria cinematogràfica europea moderna i globalment competitiva, basant-se en dos pilars sòlids: les tecnologies IA cognitives i els actius culturals europeus (in)tangibles, sempre respectant els valors i les polítiques europees en relació amb l'ésser humà i el seu entorn.

El projecte té quatre objectius principals:

  • Desenvolupar un conjunt de tecnologies i serveis d'avantguarda capaços de cobrir tot el procés de la indústria cinematogràfica i validar-les a través de proves pilot.
  • Promoure el patrimoni cultural tangible i intangible d'Europa mitjançant les noves tecnologies millorant-ne la seva accessibilitat i la seva preservació.
  • Facilitar la realització i edició de pel·lícules durant la fase de producció i postproducció amb mecanismes eficaços de simulació i mecanismes d'avaluació.
  • Desenvolupar models de negoci innovadors, escalables i sostenibles en el sector que contribueixin als ideals, objectius i economia europeus dins del marc de la iniciativa New European Bauhaus.

El paper principal d’Èpica en aquest projecte serà la connexió amb el sector de les indústries culturals i creatives així com amb la societat. Oferint, d’una banda, nous coneixements i eines als professionals que integren aquest sector, així com, detectant les necessitats i requisits tecnològics d’aquest entorn. Finalment Èpica vetllarà perquè el projecte estigui connectat i alineat amb la iniciativa europea New European Bauhaus que té com a pilars fonamentals la sostenibilitat, la bellesa i la inclusió.

Data

14/02/2023

SPONSORS / PARTNERS